V Česku se recykluje jen 60 % elektroodpadu, neodevzdané staré elektro je uniklou příležitostí

14. října jsme si připomněli Mezinárodní den elektroodpadu, který od roku 2018 každoročně vyhlašuje Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Vysloužilá elektrozařízení a baterie představují cenný materiálový zdroj, samozřejmě za předpokladu, že se dostanou k řádné recyklaci. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika? A co je důležité pro to, aby se množství elektroodpadu v budoucnu dařilo snižovat?

Elektroodpad je druhem odpadu, jehož v posledních letech po celém světě významně přibývá a představuje tak riziko pro životní prostředí. Na druhou stranu ale znamená i příležitost, neboť v sobě ukrývá cenné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. „Jelikož směřujeme či máme směřovat k cirkulárnímu hospodářství a surovinové bezpečnosti, měla by pro nás být recyklace odpadů prioritou. V současné době se v České republice nedostává k recyklaci asi 40 procent vysloužilých elektrozařízení,“ uvádí David Chytil ze společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru odpadních elektrozařízení v ČR. V roce 2006 činil tento podíl téměř 90 procent, roku 2015 už jen zhruba 60 procent. Pozitivní trend je tudíž jasně patrný.

I drobná hračka na baterky si recyklaci zaslouží

Aby bylo možné odpadní elekrozařízení recyklovat a suroviny z nich následně využít, je klíčové, aby je lidé odevzdávali k náležitému zpětnému odběru. Přestože se společnosti a organizace z této oblasti věnují osvětě veřejnosti, řada lidí dodnes tápe, kam elektroodpad správně patří. „U velkých spotřebičů to obvykle problém nebývá, třeba i díky tomu, že prodejci aktivně nabízejí služby odvozů při pořízení nového zařízení. Problematičtější je situace například u malých domácích spotřebičů nebo hraček, které se vlezou do klasické černé popelnice. Drobných elektrických pomocníků v domácnostech také přibývá a upřímně řečeno, někteří z nás si ani neuvědomí, že například malá mluvící hračka by si zasloužila recyklaci,“ popisuje David Chytil. Jak ale zdůrazňuje, možností pohodlného odevzdání k recyklaci je dostupných poměrně hodně. Kupříkladu díky projektu Zelená firma, který je jednou z aktivit společnosti REMA Systém, může čím dál více lidí odevzdávat elektroodpad v místě svého zaměstnání. A díky projektu Buď líný si lidé mohou elektroodpad od určité celkové hmotnosti nechat zdarma odvézt přímo od svých dveří.

Nezapomínejte na baterie a akumulátory

Součástí vysloužilých elektrozařízení, zejména těch drobných, jsou většinou také baterie. I vybité baterie a akumulátory se standardně řadí mezi elektroodpad. Jejich správná recyklace je důležitá pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví, protože obsahují škodlivé látky, jako jsou třeba těžké kovy. A jejich recyklací lze opět získat řadu cenných surovin. „Baterie a akumulátory nikdy nevhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho je ukládejte odděleně a poté předejte na místo zpětného odběru baterií. Pokud nevíte, kde se u vás takové místo nachází, podívejte se na interaktivní mapu míst zpětného odběru na internetových stránkách www.remabattery.cz. Pokud je baterie součástí elektrozařízení, nevyndávejte ji. Vysloužilá elektrozařízení lze odevzdávat i s vestavěnými bateriemi na místě zpětného odběru elektroodpadu,“ radí Tomáš Pešek ze společnosti REMA Battery.

Jak množství elektroodpadu snižovat? Odpovědí je sdílení i změna poptávky

Přestože elektroodpad představuje zdroj cenných materiálů, bude čím dál důležitější, aby jeho množství nerostlo a lidé se naučili jeho vzniku předcházet. „Do jisté míry mohou být řešením nejrůznější opravárny a re-use centra, velmi pozitivní vliv může mít do budoucna i trend sharingu, tedy sdílení zařízení. V některých segmentech dnes sharing již výrazně pronikl na trh a na snižování odpadů má pozitivní dopad,“ říká David Chytil. „Celkově si však jako společnost potřebujeme uvědomit jeden fakt: pokud bude z naší strany trvat celospolečenská poptávka po levných spotřebičích, které jsou horší kvality, lze předcházení vzniku elektroodpadu jen těžce naplnit,“ uzavírá.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace naleznete na www.chytrarecyklace.cz.