Winding-up

Ukončení pomoci - provádí se na základě prohlášení, ve kterém jsou shrnuty závěry provedených kontrol v předchozích  letech. Prohlášení musí obsahovat posudek  platnosti žádosti o platbu konečného zůstatku a zákonnost a řádnost transakcí zahrnutých do závěrečného prohlášení o výdajích.