WORD HEALT ORGANISATION - WHO

Světová zdravotnická organizace založena v roce 1958 v New Yorku a v současné době má sídlo v Ženevě. Je začleněna do systému  Organizace spojených a sdružuje 150 členských organizací. Hlavním úkolem je zajištění a zkvalitnění zdraví lidstva.