Zákon o veřejných zakázkách

Vymezuje povinnosti při uzavírání a vyhlašování veřejných zakázek. Veřejná zakázka je smlouva  o  dílo, která je hrazena státem a vyhlašuje se v předem stanoveném časovém předstihu. Určuje předmět  zakázky a funkčnost zakázky.