Techagro představí Chytrou farmu, sdílet se budou nové poznatky i zkušenosti

Tradiční brněnský veletrh Techagro se blíží a přichází hned s několika novinkami. Vůbec poprvé se letos představí projekt Chytrá farma, která je jednou z nich. Na jednom místě se setkají farmáři, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním Precizního zemědělství do praxe a chybět nebudou ani instituce, které také budou sdílet své poznatky a zkušenosti. Primárním cílem je, aby si farmáři, kteří Chytrou farmu navštíví, odnesli co nejvíce praktických informací, které je zcela jistě posunou k metě  efektivnosti a udržitelnosti.

„Tradiční výstavnictví prošlo v posledním desetiletí obrovskými změnami. Doba a spotřebitelské chování se proměňují a tomu se musí přizpůsobit i veletrhy. Ne jinak je tomu u Techagra. A právě proto jsme přišli s projektem Chytrá farma, protože věříme, že značka Techagro je ideální platformou pro sdílení největších novinek a zajímavostí z praxe napříč celým zemědělským sektorem. Vzhledem k tlaku, který je na zemědělce vytvářen v rámci udržitelnosti, efektivnosti a také legislativy, jsme přesvědčeni, že tento projekt může pomoci farmářům nasdílet praktické zkušenosti a podpořit výměnu informací mezi zemědělskou komunitou a ministerstvem tak, aby se legislativa více potkávala s realitou českých polí,” říká Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Techagro je ideální platforma pro výměnu zkušeností napříč zemědělstvím. Zajímaví hosté i témata budou probíhat především v apendixu pavilonu F, kde má vymezený prostor již zmíněná Chytrá farma. Každý den proběhnou na Chytré stage odborné bloky k tématům precizního zemědělství. Během nich se představí celá řada zajímavých hostů z praxe, například Jindřich Šmöger (SIUZ), Ing. Jakub Elbl Ph.D. (JTZE), Ondřej Hnilička, DiS. (EUROFARMS AGRO-B s.r.o. - JTZE), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s), Ing. Marcel Herout, Ph.D. (Zemědělské obchodní družstvo Olešník, ADVENTA s.r.o.), a další, které doplní zástupci akademické obce mezi kterými nebude chybět doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (MENDELU), doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Centrum precizního zemědělství – ČZU) a řada dalších.

Přislíbena je také účast zástupců Oddělení půdy z Ministerstva zemědělství, kteří pracovali na protierozní vyhlášce a v jednání je i krátká návštěva ministra zemědělství. Chytré stage budou obklopeny vším, co k tématu precizního zemědělství patří. Stanoviště členů skupiny JTZE a SIUZ využijí speakeři z jednotlivých tematických bloků, takže se jich zájemci budou moci osobně zeptat na jejich zkušenosti v centru samotného dění.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.techagro.cz