Potenciál elektromobility v ČR je velký, ale podpora státu je nedostatečná, uvedli v průzkumu podnikatelé

Podle výzkumu, který si v únoru letošního roku nechala zpracovat firma ChargeUp od společnosti Ipsos, má 40 % českých podnikatelů pozitivní vztah k elektromobilitě. Z analýzy odpovědí navíc vyplynulo, že podniky a živnostníci jsou dobře informováni o možnostech získání státních dotací na elektromobily a dobíjecí stanice. Většina z nich ale přesto považuje podporu ze strany státu za nedostatečnou. „Významnou bariérou je nedostatečná dobíjecí síť,“ řekl na tiskové konferenci v komplexu Masaryčka výkonný ředitel firmy ChargeUp Daniel Ševčík.

„Více než dvě třetiny podnikatelů odpovědělo, že jsou seznámeni s oběma formami státní podpory, což naznačuje vysoký zájem o elektromobilitu. Přesto si zatím o dotaci na nákup elektromobilů požádalo pouze sedm procent a na dobíjecí infrastrukturu šest procent dotázaných,“ zmiňuje výsledky výzkumu Daniel Ševčík.

Česká společnost ChargeUp je jedním z největších dodavatelů komplexního řešení pro firemní, veřejné i domácí dobíjení složené ze špičkových stanic a příslušenství, spolehlivého řídicího softwaru ChargeUp CPO a souvisejících služeb. Také proto si ji společnost Penta Real Estate vybrala pro dodávku dobíjecí infrastruktury do svého unikátního projektu Masaryčka, který je dílem architektů z ateliéru proslulé Zahy Hadid.

Nadstandardní počet parkovacích míst pro elektroauta

Objekt spojující převážně kanceláře a prodejní plochy poskytuje v podzemních garážích 155 parkovacích míst, z nichž 45, tedy téměř třetina, je vybavena nebo připravena na instalaci dobíjecí stanice. „Aktuální podíl elektrických aut na trhu je v jednotkách procent, ale budovy musíme plánovat v horizontu desítek let. Vnímáme rostoucí zájem klientů a věříme v postupný výrazný rozvoj elektromobility, jsme na něj připraveni,“ říká obchodní ředitel Penta Real Estate Pavel Streblov.

Nyní je v Masaryčce instalováno 16 dobíjecích stanic, další ale přibydou dle požadavků klientů. „Penta prozíravě zvolila řešení, které bude možné podle potřeby rozšířit. Pod stropem garáže je totiž instalována sběrnice, z níž lze snadno svést kabel k zemi a připojit dobíjecí stanici,“ popisuje Daniel Ševčík a dodává, že garáže osadili českými nabíječkami MyBox.

Komplexní řešení ChargeUp ovšem nespočívá pouze v přivedení elektřiny do auta. Kromě celkového řízení dobíjecí sítě, včetně autorizace uživatelů a monitorování alarmů, například při výpadcích, nabízí také dynamický pricing, správu dobíjení firemních flotil a možnost vystavení podkladů pro vyúčtování. „Díky našemu softwarovému řešení umíme pracovat s flexibilním řízením zátěže nabíjení, což znamená, že auta získají požadovaný dobíjecí výkon, ale zároveň nepřekročí maximální elektrický odběr budovy,“ vysvětlil Daniel Ševčík a dodal, že jejich systém úspěšně funguje u řady firemních zákazníků a také ve dvou evropských městech – v norském Oslu a švédském Göteborgu.

Kvalita, spolehlivost a preference českých produktů

Právě v kontextu motivace k nákupu dobíjecích stanic byla dle zveřejněného průzkumu pro podnikatele největším faktorem kvalita a spolehlivost zařízení, kterou zdůraznilo 62 % dotázaných. Výzkum také ukázal, že preferují české nebo evropské elektromobily, přičemž 40 % z nich má obavy z čínských elektroaut.

Podle průzkumu 35 % živnostníků již elektromobily využívá a dalších 38 % zvažuje jejich pořízení. Přibližně třetina živnostníků však považuje přechod na elektromobily za předčasný. Daniel Ševčík upozorňuje, že více než polovina podnikatelů se domnívá, že v Česku nejsou dostatečně motivující podmínky pro pořízení elektroaut, přičemž hlavním důvodem je nedostatečná dobíjecí infrastruktura.

Podpora elektromobility ze strany státu

Z aktuálního průzkumu také vyplývá, že 58 % oslovených živnostníků vnímá státní podporu elektromobility jako nedostatečnou. Podobně kriticky hodnotí podporu elektromobility ze strany obcí, kterou jako nedostatečnou uvedlo 47 % dotázaných. Firmy a podnikatelé mohou nově od Národní rozvojové banky žádat finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici.

„Výsledky průzkumu dokládají pozitivní trend ve vnímání elektromobility mezi českými živnostníky. Zároveň ale poukazují na potřebu větší podpory ze strany státu a obcí pro lepší využití potenciálu elektromobility v podnikovém sektoru,“ hodnotí Daniel Ševčík závěry výzkumu, který společnost Ipsos sestavila na vzorku 146 podnikatelů ze všech krajů ČR, kteří ve firmách rozhodují nebo spolurozhodují o vozovém parku. Vzorek respondentů zahrnoval střední podniky do 250 zaměstnanců (25 %), malé podniky do 50 zaměstnanců (30 %) a OSVČ (45 %). Výzkum se uskutečnil online v únoru roku 2024.

ChargeUp poskytuje špičková řešení v oblasti dobíjení elektromobilů. Zastřešuje komplexní dodávky na klíč vč. návrhu, projekce, dodávky a instalace špičkových dobíjecích stanic i back-endového systému pro jejich správu, aplikaci pro koncové uživatele a možnost zpoplatnění veřejného dobíjení a související služby, jako jsou údržba a servis dobíjecích stanic, zákaznická podpora v režimu 24/7 a další. ChargeUp nabízí integraci elektromobility do širšího kontextu energetiky prostřednictvím komplementárních produktů Flexigy a Lancelot. ChargeUp poskytuje možnost agregace flexibility z dobíjení elektrických vozidel a tím výrazné snížení nákladů za dobíjení. ChargeUp hrdě podporuje rozvoj oblasti elektromobility v Evropě a přispívá tak ke zlepšení životního prostředí pro všechny. ChargeUp využívá softwarové řešení vyvinuté společností Unicorn, které je provozováno jako součást webové služby Plus4U s využitím cloudových technologií.