Na náš retailový trh vstupuje společnost KLM real estate se svými obchodními centry

V březnu vstoupila společnost KLM real estate na trh v České republice. Jako první otevřela společnost zelené ekologické obchodní centrum Klokan v Humpolci. Již v dubnu pak připravuje otevření dalšího projektu v Lipníku nad Bečvou. Výhody zelených staveb se tak stávají realitou i v segmentu retail parků a zlepšují kvalitu prostředí pro nájemce i obyvatele.

První zelené obchodní centrum Klokan otevřela společnost KLM na podzim roku 2022 ve slovenském městě Zvolen. Investice do zelených opatření v tomto případě činila více než 38 milionů českých korun (1,5 milionu eur). Byla to v té době nejvyšší známá částka investovaná v České republice nebo Slovenské republice do takovýchto o patření.

OC Klokan ve Zvolenu vyrostlo na ploše 5 hektarů, k dispozici je 13 000 m2 pronajímatelných ploch a 430 parkovacích míst. „Se zelenými úpravami jsme při projektu nákupního centra 21. století začali už od začátku stavby, kdy jsme zrecyklovali přibližně sto tisíc tun materiálu ze staré haldy stavebního odpadu do terénních úprav a základů stavby,“ říká předseda představenstva KLM real estate Rastislav Čačko. V tomto trendu pokračovali i při výstavbě dalších retail parků na Slovensku a do dnešního dne jich otevřeli už osm. Posledním z nich na Slovensku je OC Klokan v Bytči a v Čechách v Humpolci.

V zelených retailových parcích Klokan se používají opatření jako zelená střecha, jejíž význam je jednak v zadržování dešťové vody, ale také ve schopnosti snížit teplotu uvnitř budovy někdy až o 3 ˚C a na samotné střeše až o 40 ˚C. Zelené střechy a stěny dále pomáhají snižovat prašnost a CO2 z dopravy, stejně tak jsou prevencí před přívalovými dešti. V obchodních centrech využívají také další opatření.

„Jednotlivé investice do zelených opatření přizpůsobujeme konkrétní lokalitě tak, aby vytvořila nejen nákupní zónu, ale aby také korespondovala se svým místem a zlepšila kvalitu obyvatelstva. Ve Zvolenu to je například také projekt dubové aleje, která bude sloužit i jako výukové středisko pro Technickou univerzitu, v dalším OC Klokan v Chorvatském Grobu se podílíme i na budování cyklostezky či sportovního areálu,“ řekl Rastislav Čačko. Ačkoliv zelená obchodní centra Klokan mají stejnou filozofii, v každém městě mohou vypadat jinak a jsou v nich použita zelená opatření nejefektivnější pro dané místo a centrum.

První zelené obchodní centrum Klokan v Humpolci se může pochlubit, že kromě zelené střechy má také další opatření pro zlepšení životního prostředí a kvality života. Ať už to jsou vodozádržná opatření jako retenční dlažby na parkovacích místech, vytápění prostřednictvím tepelných čerpadel nebo odvedení dešťových vod ze střech do přilehlého rybníka.

„Zároveň jsme aplikovali speciální dendrologickou metodu na záchranu vzrostlých stromů během výstavby, přičemž jsme zachránili skoro všechny vzrostlé dřeviny. Sledujeme světové trendy a komunikujeme také s občanskými sdruženími, které přinášejí inspirativní řešení. Potřebujeme jako tak zpomalit oteplování planety a také řešit problém se zadržováním vody. Chceme jít příkladem, dělat investice s takovouto přidanou hodnotou. Ze zákona bychom to ani dělat nemuseli, ale děláme to rádi,“ dodal Čačko ze společnosti KLM real estate. Kromě OC Klokan Lipník nad Bečvou nyní společnost připravuje otevření dalších tří zelených obchodních center v lokalitách Úpice, Uničov a Bystřice pod Hostýnem.

KLOKAN Humpolec

Umístění parku: Humpolec Rozloha ekologického OC: 1,1 ha Pronajímatelná plocha: 4 500 m2

Celková výše investice: 215 mil. CZK Z toho ekologická řešení: 8 mil. CZK Vytvořená pracovní místa: 50

Počet parkovacích míst: 115 Začátek stavby: 4/23

Konec stavby: 3/24 Stavitel: HSF

KLOKAN Lipník nad Bečvou

Umístění parku: Lipník nad Bečvou Rozloha ekologického OC: 1 ha Pronajímatelná plocha: 3 700 m2 Celková výše investice: 155 mil. CZK Z toho ekologická řešení: 4 mil. CZK Vytvořená pracovní místa: 40

Počet parkovacích míst: 53 Začátek stavby: 4/23 Konec stavby: 3/24 Stavitel: HSF

KLOKAN Zvolen

Umístění parku: Zvolen – Západ Rozloha ekologického OC: 5 ha Pronajímatelná plocha: 13 500 m2

Celková výše investice: 24 000 000 EUR

Z toho ekologická řešení: 1 500 000 EUR Vytvořená pracovní místa: 200

Počet parkovacích míst: 430 Začátek stavby: říjen 2021 Konec stavby: listopad 2022 Stavitel: Keraming

KLM real estate

Developerská společnost KLM real estate působí na trhu od roku 2004.

Vznikla spojením několika firem tří společníků – Rastislava Čačka, Vladimíra Bučka a Michala Kozáčka. Společnost se věnuje developmentu primárně v oblasti retailu a logistiky, dále investicím v oblasti cestovního ruchu a bytového sektoru.

KLM real estate otevřela od roku 2022 šest zelených obchodních center Klokan na Slovensku (Zvolen, Piešťany, Komárno 1 a 2, Chorvatský Grob, Bytča) a připravuje další ve městech jako Banská Bystrica, Svidník, Šaľa, Senica, Dolné Krškany, Žilina, nebo Rimavská Sobota. V březnu roku 2024 otevřela společnost první zelené obchodní centrum 21. století ve městě Humpolec a v dubnu 2024 připravuje otevření OC Klokan i v Lipníku nad Bečvou.

Během posledních sedmi let se společnost stala nejrychleji rostoucí developerskou společností v segmentu retailu z pohledu největších přírůstků pronajímatelných ploch. Do roku 2023 investovala do dvaceti sedmi obchodních center s pronajímatelnou plochou 100 000 m2 přibližně 3 mld. CZK, v letech 2024 - 2025 to již bude více než 4,5 mld. CZK v osmnácti obchodních centrech v SR i ČR, s pronajímatelnou plochou dal- ších 100 000 m2. V roce 2020 byla společnost nominována na cenu ASB Gala Developer roku v segmentu retailu.