V dubnu startuje druhý ročník soutěže pro Zelené firmy

Firmy zapojené do projektu Zelená firma mohou od dubna opět soutěžit ve sběru vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Společnost REMA Systém jako organizátor soutěže bude letos nově hodnotit přihlášené firmy ve čtyřech kategoriích podle počtu zaměstnanců. Vítěze kategorie určí celkové množství odevzdaného elektra, baterií a akumulátorů. Odměnou budou firmám vouchery na nákup elektroniky od partnera soutěže. Loni se v soutěži vysbíralo dohromady přes 284 tisíc kilogramů starých elektrospotřebičů.

Projekt Zelená firma společnosti REMA Systém oslavil v roce 2023 patnácté výročí a právě při této příležitosti byl vyhlášen první ročník soutěže, v němž mohly Zelené firmy změřit síly ve sběru vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Druhý ročník soutěže probíhá od 1. dubna až do 15. října 2024.

Tentokrát mohou firmy soutěžit ve čtyřech kategoriích podle své velikosti, tedy v kategoriích drobný podnik (0 až 50 zaměstnanců), malý podnik (51 až 250 zaměstnanců), střední podnik (251 až 1000 zaměstnanců) a velký podnik (1001 a více zaměstnanců). Vyhodnocení bude nově probíhat podle celkového množství odevzdaného odpadního elektra, baterií a akumulátorů. Čtyři vítězné Zelené firmy – jedna z každé kategorie – obdrží odměnu v podobě voucheru na nákup elektroniky, které do soutěže věnoval partner soutěže.

„Cílem sběrové soutěže je motivovat firmy k aktivnímu zapojování zaměstnanců do odevzdávání vysloužilého elektra, baterií a akumulátorů. Díky tomu mohou společnosti rozvíjet své odpovědné chování a podpořit ochranu životního prostředí,“ uvádí Lýdia Stanková, manažerka marketingových projektů společnosti REMA Systém. Společnost ve spolupráci s REMA Battery zajišťuje sběr odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Právě společnosti REMA Systém a REMA Battery jsou zároveň i pořadateli sběrové soutěže pro Zelené firmy.

Firmy se do soutěže mohou registrovat i v jejím průběhu, a to do 15. října 2024. Další informace o soutěži včetně pravidel a registračního formuláře jsou k dispozici na webu rema.cloud v sekci Zelená firma.

V prvním ročníku firmy vysbíraly přes 284,5 tuny odpadního elektra

První ročník soutěže probíhal od 1. června do 31. října 2023 a zapojilo se do něj více než sedm desítek firem, které dohromady vysbíraly a k recyklaci odevzdaly 284 506 kilogramů vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Na první příčce se umístila společnost asupport, s.r.o., kde se v přepočtu na jednoho zaměstnance vysbíralo a k recyklaci odevzdalo přes 1,3 tuny odpadních elektrozařízení. Druhé místo obsadila společnost VDC kancelářská technika s.r.o., kde se vybralo 300 kilogramů na zaměstnance. Těsný bronz pak s 297 kilogramy na jednoho zaměstnance získala firma Jiří Klimek – JVK software.

„Zisk druhého místa v prvním ročníku soutěže pro nás znamenal velké uznání. Ukázal, jak vážně bereme svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a jak efektivně dokážeme zapojit naše kolegy do udržitelných aktivit. Děkujeme společnosti REMA Systém, že nám díky zajištění svozu práci maximálně usnadnila. Letos se rozhodně zapojíme také a máme v plánu zabojovat o první místo,“ říká Martin Škoda ze společnosti VDC kancelářská technika.

Projekt Zelená firma: Komplexní podpora při plnění závazků k udržitelnému byznysu

Společnost REMA Systém nabízí zapojení do projektu Zelená firma zcela bezplatně, a to jakékoliv organizaci se sídlem v České republice. Díky tomu mají firmy i jejich zaměstnanci možnost jednoduše a pohodlně odevzdat odpadní elektrozařízení k šetrné recyklaci, čímž významně přispívají k ochraně životního prostředí. Sběr přitom není omezen jen na drobné elektrospotřebiče, spolupráce zahrnuje i svoz velkých elektrozařízení. Zelené firmy tímto krokem naplňují své závazky k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

„Zapojené firmy se mohou spolehnout také na naši podporu, ať už jde o poskytnutí informačního letáku, odborné poradenství v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy anebo třeba podporu při organizaci sběrových akcí i na velká zařízení. Svoz probíhá zcela zdarma, což znamená nemalou úsporu financí. Projekt šetří i firemní administrativu, protože probíhá v režimu zpětného odběru, a firma tak nemusí vést evidenci odpadu ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při každém svozu rovněž automaticky vygenerujeme potvrzení o ekologické likvidaci,“ uzavírá Lýdia Stanková.

Více informací o sběrové soutěži pro Zelené firmy je k dispozici zde, pravidla soutěže jsou pak k dispozici zde.

O společnosti REMA Systém

Hlavními aktivitami společnosti REMA Systém jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Jde například o pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny, mobilní telefony a další přístroje. Ve spolupráci se společností REMA Battery navíc umožňuje i zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace naleznete na www.chytrarecyklace.cz.