Jak startupy mění české zdravotnictví: Principy otevřené inovace

EIT Health Morning Health Talks, pořádané již po sedmé DEX Innovation Centre, EIT Health Hubem pro Českou republiku, přilákaly více než 40 zástupců z řad nemocnic, veřejných institucí, zdravotnických firem a startupů. Setkání na téma „Otevřená inovace ve zdravotnictví: innovators ↔ challengers“ poskytlo prostor pro sdílení zkušeností a diskusi o progresivních novinkách v českém zdravotnictví.

Akce byla zahájena ukázkami dobré praxe z Dánska a Finska zahraničních řečníků Rasmuse Thomsena (Roche, DK) a Tima Alalääkkölä (Pohde, FI).

„Chceme startupy podporovat v hledání cest, jak se prosadit ve zdravotnickém systému, ukázat jim možnosti financování a přístupu k investorům,“ uvedl Jan Kubalík, moderátor panelové diskuze a zástupce DEX Innovation Centre.

Panelisté Jana Trdá (VR Vitalis), David Kolář (AIFP), Petr Müller (Masarykův onkologický ústav), Jan Faflík (Tensor Ventures) a Jiří Fusek (Prague.bio) diskutovali o strategiích, partnerstvích a výzvách v oblasti otevřené inovace ve zdravotnictví.

„Je důležité vnímat inovace ve zdravotnickém systému ne jako náklad, ale jako klíčovou investici do budoucnosti zdravotní péče, a stát by měl být hlavním nositelem tohoto trendu,“ uvedl na závěr David Kolář z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.