Bezpečnostní pracovník

Bezpečnostní pracovník zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Spolupracuje při pátrání po osobách a věcech, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta a shromažďuje informace o důkazech.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.