Centrální banka

Centrální banka nebo také ústřední banka je základním kamenem celé bankovní soustavy, určuje měnovou politiku příslušného státu s výjimkou zemí eurozóny, kde rozhoduje ECB. Je vrcholnou institucí bankovního dozoru nad činností obchodních bank, poskytuje jim úvěry, licence, stanovuje podmínky pro jejich činnost, může na ně uvalit nucenou správu a stejně tak i na další finanční instituce. Vede účet státního rozpočtu, spravuje rezervy ve zlatě a devizové rezervy.

Hlavním nástrojem banky je stanovení úrokových sazeb. Sleduje množství peněz v oběhu. Svou činnost realizuje rozvětvenou soustavou poboček. Dle konkrétních podmínek plní funkce emisní banky.