Nutriční asistent

Nutriční asistent vykonává odborné činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta v oblasti výživy zdravého i nemocného člověka ve zdravotnických zařízeních včetně ambulantních, v zařízeních sociální péče a v terénní péči.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.