Daň z přidané hodnoty

Nepřímá daň - předmětem je přidaná hodnota zboží a služeb, zkr. DPH. Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

Princip: odvedení daně z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy. Dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli zaplatil. V České republice byla tato daň zavedena 1. 1. 1993, nahradila dříve používanou daň z obratu.