Definitiva

Statut  zaměstnance  ve veřejné službě, jemuž  nemůže  být proti jeho vůli ukončen pracovní poměr, je ze strany státu zásadně nevypověditelný. To lze jen v případě, pokud se zaměstnanec dopustil závažného porušení  svých povinností, ale také  v  případě, že  dovršil důchodového věku.

Ve své čisté podobě se uplatňuje například v Belgii, Francii či Rakousku, a ještě jen pro vybrané kategorie úředníků. Definitiva státních úředníků byla v Československu zrušena roku 1966.