Inženýr recyklace

Inženýr recyklace zpracovává nové postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu, aktualizuje stávající, definuje nové směry vývoje oběhového modelu životního cyklu výrobků, využívání druhotných surovin a odpadů s cílem minimalizace zůstatku nevyužitelných reziduí.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.