Prevence u gynekologa: Na co máte n...

Preventivní prohlídku na gynekologii by měly každý rok podstoupit všechny ženy starší 15 let, aby předešly zdravotním potížím. Řada nemocí probíhá zpočátku bezpříznakově a dlouho o sobě nedávají vědět. Jaká vyšetření byste měla u gynekologa absolvova...

A-B testing

Možná A-B testing znáte jako bucket testing nebo split-run testing, jsou to vlastně obdobné marketingové metody, kterými porovnáme dva marketingové nástroje. Co můžeme porovnávat? Například webové stránky, direct mail, reklamní SMS, různé aplikace či...

A-priori

Termín vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, ale i autoritativní. Opakem je aposteriori, což vyjadřuje dodatečně, až na základě zkušenosti nebo také zpětně. Pojem zavedl Immannuel Kant. Apriorní výroky pov...

Deklaratorní akt

Aplikace práva, chcete-li konkrétní správní úkon, jímž se stvrzuje ne/existence právně relevantního sporného stavu. Je to správní akt, který patří do výkonů veřejné správy a řeší právní poměry jmenovitě určených osob, tedy konkrétní případy. -red-...

Abdikace

Abdikace je vzdání se trůnu, také odstoupení hlavy státu. U předsedů vlád a ministrů se používá pojmu demise. Abdikace dr. Edvarda Beneše Češi zažili ve své historii řadu abdikací, ale ta, která se odehrála v roce 1938, je dodnes považována za kali...

Prague Harley Days a 1. programový ...

Prague Harley Days letos slaví svůj jubilejní 10. ročník, který ve dnech 2. – 4. září nabídne návštěvníkům to nejlepší z předešlých 9let. A když to nejlepší, tak jako první a neodmyslitelný bod třídenního programu nesmí chybět tradiční spanilá jízda....