Apelace

Apelace je řádný nebo mimořádný formalizovaný opravný prostředek účastníka řízení, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu či správním řízení a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí. Směřuje proti konkrétnímu „nesprávnému“ rozhodnutí. Jeho ...