Hanuš LAMR, designér šperků

Designér a tvůrce osobitých šperků Hanuš Lamr (1976) je absolventem Ateliéru sochařství kovu a šperku pod vedením V. K. Nováka na pražské VŠUP. Absolvoval profesní stáže v Izraeli a v Německu, v současnosti žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupe...

Zita Kabátová

Zitě Kabátové rozvinuli červený koberec až při její poslední cestě Nejdéle žijící představitelka prvorepublikových filmů Zita Kabátová oplývala optimismem, i když byla upoutána na lůžko léčebny dlouhodobě nemocných. Šlechtickou noblesu nikdy v sobě ...

Integrace 3P, z.s.

Významnou položkou činnosti naší neziskové organizace je slaďování péče, pracovního a osobního života. Jedná se především o vyhledávání pracovního uplatnění formou flexibilního úvazku anebo zahájení výdělečné činnosti. Aktuální stav nás opět přivedl ...

Martin Písařík a Igor Brezovar byli...

Před dvěma týdny se vydal Martin Písařík po boku zkušeného cestovatele Igora Brezovara na Blízký východ. Martin byl v té době bez zkušeností, na motorkářském kontě měl jen něco málo okolo 2000 km a v dobrodružné duši neutuchající nadšení z volání dál...

PharmDr. Jolanta Kantor

Česká rodinná firma stojí za vývojem moderního přípravku na krytí šedin a odrostů Už se vám někdy stalo, že vaše kadeřnice neměla čas nebo nečekaně onemocněla přesně v den, kdy jste ji potřebovali nejvíce, proto jste nemohli zazářit na nějaké mimořá...

Aberace v právu

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus), kdy pachatel má v úmyslu  způsobit škodu konkrétní osobě, ale omylem či pouhou náhodou způsobí újmu jiné osobě, než, které zamýšlel. Nápad trestného činu (kauzálně) se neshoduje se skutečností. Případ...

Abolice

Abolice je příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného trestního řízení nebo k trestnímu řízení vůbec nedojde, nebude zahájeno. Neznamená to však, že by byl obviněný před soudem očištěn - v případě...

Co je adhezní řízení?

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je mo...

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku am...

Apelace

Apelace je řádný nebo mimořádný formalizovaný opravný prostředek účastníka řízení, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu či správním řízení a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí. Směřuje proti konkrétnímu „nesprávnému“ rozhodnutí. Jeho ...

Gordana Glass, umělecká sklářka

Gordana Glass pomáhá lidem najít chybějící díl v jejich skládačce štěstí Díly umělecké sklářky Gordany Glass si zpříjemnila interiér nejedna známá osobnost. Unikátní skvosty objevíte například u papeže Benedikta XVI., britské královny Alžběty II., p...

Když je na prvním místě kvalita

Kvalita má ve společnosti LE & CO, výrobce oceňovaných uzenin, nejvyšší prioritu a té je podřízeno vše. Oprávněně patří mezi nejvýznamnější výrobce šunky a masných specialit v České republice. Zamysleli jste se někdy, kolik za každým výrobkem, kt...